1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu:
 2. Birden fazla ön lisans programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur. Program tercihleri kabul formunun ilgili alanına yazılır. Posta ya da şahsen başvuracak adaylar “Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formuna”  Aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
  Yabancı Uyruklu öğrenci başvuru formu ( MS Word Belgesi)  için tıklayınız >>
  Yabancı Uyruklu öğrenci başvuru formu ( PDF Belgesi)  için tıklayınız >>
 3. Lise diplomasının veya Lise Bitirme Belgesi’nin noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği (Fotokopisi):
  Diplomanın aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belge kayıt sırasında istenecektir. Denklik Belgesi kayıt sırasında istenecektir. Denklik Belgesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilir
 4. Not Döküm Belgesi (Transkript) Örneği (Fotokopisi):
  Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi noter ya da konsolosluk onaylı örneği (fotokopisi) olmalıdır. Not Döküm Belgesi (transkript) Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Türkçe’ye çevrilmiş örneği (Fotokopisi) ile birlikte sunulmalıdır.
 5. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk onaylı örneği (Fotokopisi).
 6. Sınav Sonuç Belgesi (Fotokopisi)
  Başvuru için kullanılacak sınav sonucunun ( YÖS, SAT, GCE, ACT, IB, Tawjihi, ABITUR, Fransız Bakaloryası vb. ) aslı veya noter onaylı kopyası. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yabancı Uyruklu Öğrenci başvurularında geçerli olan Ulusal/Uluslararası Sınavlar / Diplomalar ve bunlara ait taban puanlar için tıklayınız >>)
 7.  Fotoğraf :
  Bir (1)  adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru esnasında tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi için tıklayınız