Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti’nin 18.12.2015 tarih 67. sayılı toplantısında alınan 2 no.lu karara istinaden Meslek Yüksekokulu’muza ” Yabancı Uyruklu Öğrenci ” alınacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan Genel İlkeler 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı için Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmek üzere yurt dışından başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

 1. Başvurulara ilişkin güncel açıklamalar Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu web sayfasında duyurulur.
 2. Adaylar Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu web sayfasında ilan edilen tarihler arasında başvurmak zorundadır. İlanda belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
 3. Adaylar en fazla 5 (beş) programa başvurabilirler. Bu programlara ait tercihler Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Başvuru Formu” nda belirtilir.
  Yabancı Uyruklu öğrenci başvuru formu ( MS Word Belgesi)  için tıklayınız >>
  Yabancı Uyruklu öğrenci başvuru formu ( PDF Belgesi)  için tıklayınız >>
 4. Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ ne posta yoluyla (E-posta hariç) veya şahsen yapılır.
 5. Başvuru için gerekli belgeleri son başvuru gününe kadar uygun ve eksiksiz olarak teslim edemeyen adayların başvuruları işleme konulmaz.
 6. Başvurularını posta yolu ile yapacak olan adayların başvuru sırasında teslim edilmesi zorunlu belgeleri son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Birimine ulaştırmaları zorunludur. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.
 7. Posta ile gönderilecek bütün belgeler aynı zarf içinde olmak zorundadır. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez.
 8. Başvuruda ve kesin kayıtta istenilen belgelerde tahrifat tespiti durumunda adayın başvuru işlemi, yerleştirme işlemi ve kayıt yaptırmış olsa bile kesin kayıtları iptal edilir.
 9. Başvuruların ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce yetkilendirilen komisyonlar tarafından yapılır.
 10. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu yetkisindedir. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul hakkını vermez.
 11. Öğrenciler öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olmak ve bu konuda ilgili başvuru dönemine ilişkin ilanda belirtilen maddi güvence miktarını karşılayabileceğini “ Geçim Güvencesi Belgesi” ile ispat etmek zorundadır. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenir.
 12. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır.
 13. Başvuru formunun doldurulmasında yapılacak yanlışlıklardan doğacak bütün sorumluluk adaylara aittir. Posta ile başvuracak adayların başvuru işleminin kolay ve doğru yapılması amacıyla formların bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir. Formun kimlik bilgileri alanına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan, büyük harflerle ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır.
 14. Posta ile veya şahsen başvuracak adaylar başvuru formu doldurulduktan sonra yazıcıdan çıktısı alınıp, imzalanarak diğer başvuru belgeleri ile birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’na posta ile gönderecek veya elden teslim edecektir. Başvuru formu ve beraberinde sunulan belgeler, adaylara geri verilmeyecektir.
 15. Başvurular ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için geçerli olup, yatay geçiş öğrenim için dikkate alınmaz.
 16. Kabul edilen adaylara Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından e-posta ile “Kabul mektubu” gönderilecektir. Ayrıca adaylar kabul mektubunu web sitesinden de indirebilirler. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte en kısa sürede ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
 17. Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır. Lise bitirme statüsünde olan sınavların (Abitur, IB, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur.
 18. Başvuru sonuçları http://iso.adiguzel.edu.tr/basvuru-sonuclari/ adresinde ilan edilecektir.
 19. Adaylar kesin kayıtta belgelerin mutlaka asıllarını getirmek zorundadır.