Genel Sağlık Sigortası, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile birlikte genel sağlık sigortası kaydı isteğe bağlı hale getirilmiş olup, Ülkemizde öğrenimlerine yeni başlayacak söz konusu öğrencilerin, öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt tarihinden 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuza kayıt olan öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası primleri kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Bunun için kesin kayıt yaptırdıktan sonra aşağıdaki adımları takip edilir.

  • Yabancı kimlik numaranız yoksa kayıt olduktan sonra size verilecek “Yabancı Uyruklu Bilgi Formu”nu okulunuzun bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğü/ Yabancılar Şubesine götürerek “İkamet Tezkeresi” talebinde bulununuz.(Yabancı kimlik numarası için ikamet tezkeresi çıkarılması gerekir)
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğünce “İkamet Tezkeresi” hazırlandıktan sonra https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden yabancı kimlik numaranızı, adınızı ve soyadınızı gösteren çıktıdan 1 adet alınız ve Yüksekokulumuz Öğrenci işleri Birimine teslim ediniz.
  • İstanbul’da bulunan herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek aylık olarak ödemelerinizi yapınız.