1. Kabul Mektubu
  (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’na kabul edilen öğrencilerin “Kabul Mektupları”  http://iso.adiguzel.edu.tr/kabul-mektubu/ adresinde yayınlanacaktır. )
 2. Lise Diplomasının aslı ve Noter onaylı Türkçe Örneği
 3. Not Döküm Belgesi (Transkript) Aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği :
  Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi noter ya da konsolosluk onaylı olmalıdır. Not Döküm Belgesi (transkript) Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Türkçe’ye çevrilmiş örneği ile birlikte sunulmalıdır.
 4. Denklik Belgesi:
  Mezun olduğunuz okulun Türkiye’deki liselere denk olduğunu gösterir belge. (Denklik numarası ve onay olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.) Bulunduğunuz ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliklerinden veya Türkiye’deki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir
 5. Türkçe Yeterlilik Belgesinin Aslı :
  Meslek Yüksekokulumuzda Eğitim dili Türkçe olup kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe düzeyleri gösteren belge istenir. (Detaylı bilgi için tıklayınız>>)
 6. Pasaport ve Kimlik Belgesi Aslının ibrazı :
  Kayıt tarihini kapsayan öğrenim vizesi alınmış pasaportun aslı ve T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği. Aday kayıt sırasında pasaport ve resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak zorunda olup, talep edildiği takdirde bu belgelerin aslını kayıt sırasında göstermek zorundadır. Türk Soy Belgesi (Mavi Kimlik Kartı) sahibi olanlar kayıt sırasında bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
 7. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak Öğrenci vizesi:
  Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde bulunan adayların bu statülerini tevsik eden resmi belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
 8. İkametgâh Tezkeresi :
  Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi şarttır.
 9. Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası:
 10. Fotoğraf :
  Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
 11. Mali İşlem Onay Belgesi :
  Öğrenim ücretinin ilgili bankaya ve Mali İşler Birimine yatırıldığı gösteren “ Mali İşler” biriminden alınacak belge.
 12. İmzalı Geçim Güvencesi Belgesi :
  Yurt dışından gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden, öğretim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri öğrenim ücretleri ve genel gider katkı payı dışında Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek (yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçlar) maddi imkanlarının bulunduğunu kanıtlamaları istenmektedir.
 13. Genel Sağlık Sigortası :
  Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları kapsamında Meslek Yüksekokulumuza bağlı bir ön lisans programına kabul edilen öğrenciler öğrenimleri boyunca Türkiye’de geçerli sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Aksi halde adayın başvurusu koşullu kabul edilir ve ilan edilen kesin kayıt tarihleri içerisinde belge eksiklerinin tamamlanması istenir ve taahhüt alınır. Süresi içerisinde belge eksiğini tamamlamayanların kesin kayıtları yapılmaksızın evrakları geri iade edilir.