Meslek Yüksekokulumuz tüm ön lisans programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Ataşehir Adıgüzel Meslek yüksekokulu tarafından kabul edilen öğrenciler Türkçe dillerinin yeterli olduğuna dair belge sunmalıdırlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden TÖMER vb. veya Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlarca yapılmış olan sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe düzeyi yeterli görülmeyen öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre içerisinde Türkçe kursu veren Üniversite veya yukarıda bahsedilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler, öğrenimlerine başlarlar. Bu süre sonunda başarısız olanların Meslek Yüksekokulumuz ile ilişkileri kesilir.

Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:

  1. (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
  2. (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenime başlayabilir ve üçüncü yarıyıla kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1-C2) seviyesine çıkarmak ve belgelemek zorundadırlar. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B1-B2) düzeyinde olanlar dil düzeyini (C1-C2) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler.
  3. (A1 ve A2 ) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yarıyılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri Puan Aralıkları Açıklamalar
C2 95-100 Türkçesi yeterli
C1 85-94
B2 75-84 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B1 60-74
A2 30-59 Türkçesi yetersiz
A1 0-29 Türkçesi hiç yok